feeldubrovnik

Company

BEST RIDE d.o.o. za prijevoz i usluge

Viška 11, 20000 Dubrovnik, Croatia

OIB: 99692987686

Trgovački sud u Splitu – stalna služba u Dubrovniku Tt-18/4672-5

MBS: 080945244

Temeljni kapital 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb

ŽIRO RAČUN: 2360000-1102703454
IBAN: HR1623600001102703454
SWIFT: ZABA HR2X

ČLAN UPRAVE: Ordan Markovski